Overwatch
Aktualny sezon 4

Pojedynek 1vs1 #2 15.01.2017

Informacje o turnieju

Liga #FEC ma na celu wspieranie ducha fair-play w środowisku gier e-sportowych. Wszelkie

zachowania wykraczające poza przyjęte normy będą dyskwalifikujące z dalszego udziału w

naszych rozgrywkach.


Pokaż kto jest najlepszym graczem w turnieju rozgrywanym w trybie Tajemniczego Pojedynku!

Data turnieju
15.01.2017 18:00:00
Zapisanych graczy
128/128
Regulamin

Administratorzy i koordynatorzy #FEC zastrzegają sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w

regulaminie z uprzednim poinformowaniem graczy o każdej z nich, za pomocą strony startowej i

znajdujących się tam wiadomości.


1. Plan sezonu Overwatch


1.1 Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

1.2. Start sezonu #4 zaplanowany jest na 8 stycznia 2017 roku.

1.3. Sezon #4 składać się będzie turniejów w formacie Single Elimination w systemach 1vs1, 3vs3

oraz 6vs6.

1.4. Dokładne terminy zostaną poprzedzone stosowną informacją na stronie www.fechallenge.com.

1.5. Decyzja dotycząca ilości miejsc w turnieju zależy od administracji oraz koordynatora

Overwatch #FEC.

1.6. Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu

www.fechallenge.com

1.7. Liczba miejsc w każdym turnieju jest ograniczona.

1.8. Zakazane jest aby drużyny miały w swej nazwie wyrazy wulgarne.


2. Mecze


2.1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem

ludzkiej godności.

2.2. W wypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, drużyna może zostać

usunięta z turnieju

2.3. Dzień i godzina rozegrania etapów zostaje ogłoszona przez Koordynatora na stronie

www.fechallenge.com z conajmniej trzy (3) dniowym uprzedzeniem.

2.4. Koordynator ma prawo do zmiany terminu oraz godziny danego etapu po uprzednim

powiadomieniu graczy.

2.5. Wszystkie mecze są rozgrywane za pośrednictwem platformy Battle.net po uprzednim dodaniu

drużyny przeciwnej do listy znajomych.

2.6. Gracze po sprawdzeniu kto jest ich przeciwnikiem na oficjalnej drabince na stronie

www.fechallenge.com, zobowiązani są do rozegrania gier zgodnie z zasadami turnieju na jaki się

zapisali.

2.7. Pula map jest nieograniczona (prócz turniejów 1vs1 i 3vs3, zasady tych turnieju umieszczone

są niżej), jednak kapitanowie drużyn banują mapy na zmiane, korzystajac z strony

www.owdraft.com.

Banowanie rozpoczyna drużyna która jest na wyższej pozycji w drabince.

2.8. W turnieju funkcjonuje system check-in. Oznacza to że każda drużyna/gracz musi

potwierdzić swoja obecność w turnieju. Funkcja ta zaczyna działać na 10 minut przed rozpoczęciem

pierwszej rundy, trwać zaś będzie do 10 minut PO rozpoczęciu pierwszej rundy. Drużyny/gracze

które nie potwierdzą swojej obecności, automatycznie oznaczone są jako W/O. System check-in

obowiązuje TYLKO w pierwszej rundzie. Guzik potwierdzenia swojej obecności odnaleźć można

na stronie obecnie granego spotkania w drabince.

2.9. Po zakończeniu rozgrywki, gracze/kapitanowie/wicekapitanowie OBOWIĄZKOWO

uzupełniają wynik w systemie, ponadto wygrany umieszcza screena z ekranu wygranej. Po

wypełnieniu przez obie drużyny wyników zwycięzca przenoszony jest automatycznie do

następnego etapu turnieju. W razie wątpliwości należy skorzystać z Wezwania Koordynatora.

2.10. Jeżeli w ciągu wyznaczonego czasu na rozegranie spotkania mecz nie zostanie rozegrany z

powodu niemożności porozumienia się obu drużyn lub braku kontaktu z obu stron mecz zostaje

unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Podstawą do przyznania walkowera są komentarze pod

spotkaniem oraz rozmowa z graczami.

2.11. Wulgarne zachowanie i obrażanie przeciwników w komentarzach do meczu bądź w kliencie

gry będzie odpowiednio karane.

2.12. W sytuacji kiedy dana rozgrywka będzie transmitowana kapitanowie zobowiązani są do

zaproszenia komentatora do gry.

Wszelkie potrzebne dane przekaże koordynator.

2.13. Nie dopuszczalne jest aby zawodnicy oglądali stream z gry w której biorą udział.

2.14. Harmonogram turnieju dostępny na stronie #FEC jest tylko orientacyjnym planem czasowym,

wiążąca jest jedynie godzina rozpoczęcia turnieju.

2.15. Mecze których ustawienia są niezgodne z tymi określonymi w dalszych punktach – należy

natychmiast przerwać w momencie zauważenia błędu oraz powtórzyć mecz z odpowiednimi

zasadami, bez względu na wynik poprzedniego, nieprawidłowego meczu.

2.16. Drabinka turniejów generowana jest dopiero po zakończeniu zapisów do danego turnieju.


3. Turniej Overwatch 6v6


3.1. Drużyna składa się z sześciu graczy, w tym jednego kapitana oraz jednego wicekapitana oraz z

nieograniczonej ilości zawodników rezerwowych. Taki skład, nazywany jest składem drużyny.

Jednakże w turniejach bierze udział skład turniejowy, w którym jedyna różnica polega na tym że w

składzie tym wybrać można jedynie dwóch zawodników rezerwowych do danego turnieju.

3.2. Niedopuszczalne jest aby w turnieju grał ktokolwiek spoza składu turniejowego.

3.3. Kapitan drużyny bądź wicekapitan odpowiedzialny jest za komunikację z drużyną przeciwną,

komunikacje z koordynatorem, casterem, oraz za banowanie map.

3.4. Turniej odbywa się na zasadzie Single Elimination, 6vs6. Mecze do półfinału odbywaja się na

zasadzie BO3, mecze półfinałowe oraz finały na zasadach BO5.

3.5. Drużyny po sprawdzeniu kto jest ich przeciwnikiem na drabince obecnego turnieju –

zobowiazani są do zbanowania map, posługując się stroną www.owdraft.com.

Banowanie rozpoczyna zawsze drużyna znajdująca się w górnej pozycji drabinki.

3.6. Pula map jest nieograniczona.

3.6. W wypadku map Escort i Hybrid gry rozgrywane są w trybie StopWatch, tzn. wygrywa

drużyna która przepcha payload dalej, lub zrobi to szybciej niż drużyna przeciwna.

3.7. Ustawienia gry:

- Mecze odbywają się w formacie gry RYWALIZACJI

- Limit postaci: 1 na drużyne

- Duża przepustowość: włączona

- Brak skórek

- Brak powtórek

3.8. Turnieje 6vs6 rozgrywają się przeciągu dwóch dni. Jeden z nich obejmuję fazę do RO:4, drugi zaś fazę od RO:4 aż do finału. Transmisja live trwa od dnia drugiego.


4. Turniej ELIMINACJA 3vs3


4.1. Rundę wygrywa drużyna która pierwsza pokona drużyne przeciwną trzy razy.

4.2. Turniej rozgrywany jest na zasadach Single Elimination, wszystkie rundy odbywają się w

formacie BO:1.

4.3. Drużyny zobowiązane są do wydzielenia kapitana oraz wicekapitana - to oni odpowiedzialni są

za komunikację między drużynami oraz z koordynatorem.

4.4. Drużyny składają się z trzech graczy, oraz nieograniczonej ilości graczy rezerwowych, jednak

w składzie drużynowym znajdować może się jedynie jeden rezerwowy.

4.3. Ustawienia gry:

- Mecze odbywaja się w trybie ELIMINACJA 3vs3.

- Duża przepustowość: włączona

- Brak skórek

- Brak powtórek


5. Turniej POJEDYNEK 1vs1


5.1. Runde wygrywa gracz który pierwszy osiągnie pięć zabójstw.

5.2. Turniej rozgrywany jest na zasadach Single Elimination, wszystkie rundy odbywają się w

formacie BO:1.

5.3. Ustawienia gry:

- Mecze odbywaja się w trybie TAJEMNICZY POJEDYNEK 1vs1.

- Duża przepustowość: włączona

- Brak skórek

- Brak powtórek


6. Nieuczciwa gra


6.1. Zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów

trzecich wpływających na rozgrywkę.

6.2. Oszukiwanie podczas meczu będzie oznaczało usunięcie gracza z turnieju.

6.3. Gracz, który uważa, że przeciwnik oszukiwał podczas rozgrywki ma prawo do zgłoszenia tego

faktu maksymalnie w ciągu 30 minut od momentu zakończenia meczu (Komentarze do spotkania

na stronie #FEC).

6.4. Gracze, którzy zostali przyłapani na oszustwie otrzymają roczną dyskwalifikację na udział w

turnieju.


7. Nagrody


7.1

Nagrody Overwatch 6vs6

Wkrótce. ;)


Nagrody Eliminacja 3vs3

1 miejsce - Karta podarunkowa Blizzard 20€


Nagrody Pojedynek 1vs1

1 miejsce - Karta podarunkowa Blizzard 20€


7.2. Nagrody pieniężne zostaną dostarczone na numer konta kapitana/gracza, w ciągu 45 dni od

momentu dostarczenia przez gracza danych osobowych (adresu zamieszkania, numeru konta,

numeru pesel, nazwa urzędu skarbowego do którego jest przypisany zwycięzca oraz w przypadku

nagród rzeczowych numeru telefonu)

7.3. Wszystkie należności podatkowe leżą po stronie organizatora, którym jest FantasyEXPO Sp.z

o.o.


FantasyExpo Sp. z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:
a. Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,
b. Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo Sp. z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja,witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)
c. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.

Dodatkowe informacje

Check-in.

Zakończony