FEC warmup
Season 4
League of Legends
Aktualny sezon 4

Champions 1v1 #1 17.02.2018 17.02.2018

Regulamin turnieju

REGULAMIN TURNIEJU
Administratorzy i koordynatorzy #FEC zastrzegają sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy mają obowiązek przed rozpoczęciem każdego turnieju sprawdzić jego regulamin. Ludzie odpowiedzialni za rozgrywki są również najwyższą instancją rozwiązującą spory, w których poniższy regulamin ani prawo polskie nie dają precyzyjnych odpowiedzi.
1. Turniej odbywa się na mapie Howlling Abyss w trybie “blindpick”.
2. Grę tworzy gospodarz, czyli osoba usytuowana wyżej w drabince.
3. Turniej rozgrywany jest z puli wszystkich dostepnych postaci.
4. Gracze maja do dyspozycji 5 banów postaci które odbywają się naprzemian. Bany są przedstawiane na chacie w lobby rozgrywki, np. Gracz blue banuje 1 postać, gracz red banuje drugą postać. i tak dalej do czasu keidy będzie zbanowanych 10 postaci
4. Niedostosowanie się do pkt. 3 regulaminu skutkować będzie zakończeniem dalszych zmagań w turnieju .
5. Wszystkie mecze odbywają się w systemie Bo1.

5.1 System Check in. na 15 min przed startem turnieju (rundy 1) zostaje uruchomiony system sprawdzenia obecności graczy czyli tzw. Checkin. W sytuacji kiedy zawodnik nie zamelduje się na stronie w wyznaczonym czasie , zostaje on wyłączony z turnieju.
6. Gra kończy się, gdy jeden z graczy zniszczy nexus przeciwnika lub podda się. Poddanie się jednego z graczy możliwe jest w każdym momencie rozgrywki po przez wpisanie w zakładce Chat, podczas gry, sformułowania “Poddaję się”. W takiej sytuacji osoba, która wygrała spotkanie zobowiązana jest do zgłoszenia swojej wygranej u administracji turnieju.
7. W sytuacji kiedy przeciwnik zapisany na turniej nie pojawi się o wyznaczonej godzinie, wygrana przechodzi na konto przeciwnika.
8. Ilość miejsc dostępnych na turnieju jest ograniczona.
9. Drabinka rozgrywek generowana jest po zakończeniu się zapisów lub nie później niz 15 min przed jego startem.
10. Przeciwnik ma prawo do 10min spóźnienia. W Przypadku braku kontaktu z przeciwnikiem po dozwolonym czasie wygrany winien przedstawić screena z lobby z widoczną datą systemową oraz invitem przeciwnika. Dowód ten wrzucamy na chat w naszejr ozgrywce na stronie turnieju lub poprzez przycisk załącz plik.
eddr11. Gracze zoobowiązani są do dołączenia za pośrednictwem starego klienta gry na stronie www.twitch.tv/paczekx w celu kontaktu z adminem oraz wyboru gier na audycję wideo/live.
O godzinach rozgrywania turnieju decyduje administracja, organizatorzy.
10. W sytuacji kiedy mecz zakończy się wcześniej oraz gracze będą znali swojego kolejnego przeciwnika, po ówczesnym powiadomieniu administratora, można rozegrać mecz wcześniej niż wyznaczona godzina dla danej kolejki.
11. Po każdym spotkaniu trzeba o wyniku należy powiadomić administrację turnieju.
12. Zawodnicy rywalizują o tytuł Mistrza 1 vs 1 oraz nagrodę pieniężną
13. Lista nagród:
1. miejsce: 150 PLN
Niezbędne dane do wysłania nagrody użytkownik musi przesłać koordynatorowi na maila podanego na karcie meczu do 14 dni od zakończenia turnieju.
Nagroda zostanie przekazana w ciągu 90 dni od momentu nadesłania wymaganych danych.
Jeżeli dane nie zostaną nadesłane w wyżej wymienionym przedziale czasowym organizator ma prawo do anulować wysłanie nagrody.
Nota prawna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę̨ na bezterminowe korzystanie przez Fantasy Expo Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496522, posiadającą numer: NIP: 8971796193, REGON: 022340859 wizerunku do celów marketingowy, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę̨. Osoba/użytkownik wyraża zgodę̨ na wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych FantasyExpo sp. z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:
Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,
Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo sp. z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)
Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.


REGULAMIN TURNIEJU
Administratorzy i koordynatorzy #FEC zastrzegają sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy mają obowiązek przed rozpoczęciem każdego turnieju sprawdzić jego regulamin. Ludzie odpowiedzialni za rozgrywki są również najwyższą instancją rozwiązującą spory, w których poniższy regulamin ani prawo polskie nie dają precyzyjnych odpowiedzi.
1. Turniej odbywa się na mapie Howlling Abyss w trybie “blindpick”.
2. Grę tworzy gospodarz, czyli osoba usytuowana wyżej w drabince.
3. Turniej rozgrywany jest z puli wszystkich dostepnych postaci.
4. Gracze maja do dyspozycji 5 banów postaci które odbywają się naprzemian. Bany są przedstawiane na chacie w lobby rozgrywki, np. Gracz blue banuje 1 postać, gracz red banuje drugą postać. i tak dalej do czasu keidy będzie zbanowanych 10 postaci
4. Niedostosowanie się do pkt. 3 regulaminu skutkować będzie zakończeniem dalszych zmagań w turnieju .
5. Wszystkie mecze odbywają się w systemie Bo1.
6. Gra kończy się, gdy jeden z graczy zniszczy nexus przeciwnika lub podda się. Poddanie się jednego z graczy możliwe jest w każdym momencie rozgrywki po przez wpisanie w zakładce Chat, podczas gry, sformułowania “Poddaję się”. W takiej sytuacji osoba, która wygrała spotkanie zobowiązana jest do zgłoszenia swojej wygranej u administracji turnieju.
7. W sytuacji kiedy przeciwnik zapisany na turniej nie pojawi się o wyznaczonej godzinie, wygrana przechodzi na konto przeciwnika.
8. Ilość miejsc dostępnych na turnieju jest ograniczona.
9. Drabinka rozgrywek generowana jest po zakończeniu się zapisów lub nie później niz 15 min przed jego startem.
10. Przeciwnik ma prawo do 10min spóźnienia. W Przypadku braku kontaktu z przeciwnikiem po dozwolonym czasie wygrany winien przedstawić screena z lobby z widoczną datą systemową oraz invitem przeciwnika. Dowód ten wrzucamy na chat w naszejr ozgrywce na stronie turnieju lub poprzez przycisk załącz plik.
eddr11. Gracze zoobowiązani są do dołączenia za pośrednictwem starego klienta gry na stronie www.twitch.tv/paczekx w celu kontaktu z adminem oraz wyboru gier na audycję wideo/live.
O godzinach rozgrywania turnieju decyduje administracja, organizatorzy.
10. W sytuacji kiedy mecz zakończy się wcześniej oraz gracze będą znali swojego kolejnego przeciwnika, po ówczesnym powiadomieniu administratora, można rozegrać mecz wcześniej niż wyznaczona godzina dla danej kolejki.
11. Po każdym spotkaniu trzeba o wyniku należy powiadomić administrację turnieju.
12. Zawodnicy rywalizują o tytuł Mistrza 1 vs 1 oraz nagrodę pieniężną
13. Lista nagród:
1. miejsce: 150 ZŁ pln
Niezbędne dane do wysłania nagrody użytkownik musi przesłać koordynatorowi na maila podanego na karcie meczu do 14 dni od zakończenia turnieju.
Nagroda zostanie przekazana w ciągu 60 dni od momentu nadesłania wymaganych danych.
Jeżeli dane nie zostaną nadesłane w wyżej wymienionym przedziale czasowym organizator ma prawo do anulować wysłanie nagrody.
Nota prawna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę̨ na bezterminowe korzystanie przez Fantasy Expo Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496522, posiadającą numer: NIP: 8971796193, REGON: 022340859 wizerunku do celów marketingowy, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę̨. Osoba/użytkownik wyraża zgodę̨ na wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych FantasyExpo sp. z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:
Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,
Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo sp. z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)
Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.