SEASON #4
Season 4
Heroes of the storm
Aktualny sezon 4

Versus 1vs1 #3 13.09.2017

Regulamin turnieju

Spis treści


1. Informacje ogólne


2. Rozgrywka


3. Nagrody


4. Nota Prawna
1. Informacje ogólne


1.1 Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


1.2 Nazwa turnieju: Versus 1vs1 #3


1.3 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie. Gracze zostaną o tym fakcie poinformowani.


1.4 Zapisy do turnieju startują dnia 01.09, a spotkania turniejowe 13.09.


1.5 Ilość miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji koordynatorów gry Heroes Of The Storm, jak i administratora rozgrywek.


1.6 Kwestie nieopisane w poniższym regulaminie rozstrzygane są przez koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień, w grę wchodzi Kodeks Karny.


1.7 W wyjątkowo spornych sytuacjach rozstrzygająca będzie decyzja koordynatora.


1.8 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby zarejestrowane na stronie fechallenge.com, wymagane jest także dodanie konta gry.


1.9 Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu fechallenge.com


1.10 Bezpodstawne obrażanie administratora na stronie #FEC może zostać ukarane.


1.11 Wezwanie koordynatora obowiązuje w sytuacjach spornych lub akceptacje wyniku meczu.

2. Rozgrywka


2.1 Gracze są zobowiązani traktować swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności, a w wypadku rażącego złamania tej zasady drużyna może zostać usunięta z turnieju.


2.2 Harmonogram rozgrywek wygląda następująco:

RO64 – mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie 13.09 od godziny 19:00


RO32 – mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie 13.09 od godziny 19:30


RO16 – mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie 13.09 od godziny 20:00


Ćwierćfinały – mecze w systemie BO1 rozgrywane jednocześnie 13.09 od godziny 20:30


Półfinały– mecze w systemie BO3 rozgrywane jednocześnie 13.09 od godziny 21:00


Finał- mecz w systemie BO3 rozgrywany 13.09 od godziny 22:30


2.3 Wszystkie mecze pomiędzy graczami muszą zostać założone jako gra dowolna na serwerze Europejskim oraz odbywać się 1vs1.


2.4 Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jednen z graczy zdobędzie 2 punkty w statstykach za zabojstwo przeicwnika lub zniszczy fort przeciwnika.


2.5 Ustawienia gry dowolnej:


Tryb poczekalni: Standardowy


Ustawienia prywatności gry: Normalne


2.6 Oficjalna pula map:


- Zaginiona pieczara ( Lost Cavern )


2.7 Po wystartowaniu gry gracz wybiera jednego z trzech losowych bohaterow po czym przystepuje do rozgrywki.


2.8 Po zakończeniu meczu zwyciezca jest zobowiązany do dostarczenia screena z wynikiem meczu oraz uzupełnienie wyniku meczu.


2.9 Jeżeli wyniknął jakiś spór, ale mimo wszystko mecz się odbył to wynik meczu jest najważniejszy, a spory przedmeczowe się nie liczą.


2.10 Każdy gracz ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez administratora terminach.


2.11 Terminy rozgrywek nie podlegają zmianie.


2.12 Termin może zostać przeniesiony przez administrację w momencie problemów technicznych związanych z serwerami.


2.13 Każdy gracz może się spóźnić do 10 minut od wyznaczonej godziny meczu. Gracz który stawił się na czas powinna utworzyć lobby o wyznaczonej godzinie i po dziesięciu minutach zrobić print screen z gry dowolnej oraz datą systemową. Następnie za pośrednictwem strony meczu w komentarzu lub za pośrednictwem opcji załącz plik przedstawić koordynatorowi/administracji dowód braku aktywności przeciwnika.


2.14 Każdy gracz ma prawo do 10 minutowej pauzy podczas trwania meczu turniejowego, po upływie czasu gra powinna zostać wznowiona.


2.15 Wszelkie próby oszustwa będą wiązały się z dożywotnim zakazem brania udziału w turniejach #FEC.


2.16 W przypadku zapisania się mniej niż 8 graczy do turnieju zostaje on anulowany.
3. Nagrody


3.1 Nagrody w turnieju 1vs1 Versus przedstawiają się następująco :


1 miejsce – 150 złoty


3.2 Nagrody będą wysłane najpóźniej w ciągu 60 dni roboczych od daty zakończenia turnieju.


3.3 Wszystkie należności podatkowe leżą po stronie organizatora, którym jest FantasyEXPO Sp.z o.o.
4. Nota prawna


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych.


Wyrażam zgodę? na bezterminowe korzystanie przez FantasyExpo sp. z o.o. wizerunku do celów marketingowych, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę?. Osoba/użytkownik wyraża zgodę? na wykorzystanie przez administracje? swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych FantasyExpo Sp. z o.o. na wszelkich istnieja?cych w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmuja?cych:


a. Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,

b. Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo Sp. z o.o. bez wzgledu na nosnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja,witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnetrzne cele społki, ulotki itp.)

c. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.