SEASON #4
Season 4
Heroes of the storm
Aktualny sezon 4

Thunder Brawl 5vs5 #3 28.06.2017

Regulamin turnieju

Spis treści

1. Informacje ogólne

2. Drużyna

3. Rozgrywka

4. Nagrody

5. Nota Prawna


1. Informacje ogólne

1.1 Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

1.2 Nazwa turnieju: Thunder Brawl 5vs5 #3

1.3 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie. Gracze zostaną o tym fakcie poinformowani.

1.4 Zapisy do turnieju startują dnia 17.06, a spotkania turniejowe 28.06

1.5 Ilość miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji koordynatorów gry Heroes Of The Storm, jak i administratora rozgrywek.

1.6 Kwestie nieopisane w poniższym regulaminie rozstrzygane są przez koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień, w grę wchodzi Kodeks Karny.

1.7 W wyjątkowo spornych sytuacjach rozstrzygająca będzie decyzja koordynatora.

1.8 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby zarejestrowane na stronie fechallenge.com, wymagane jest także dodanie konta gry.

1.9 Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu fechallenge.com

1.10 Bezpodstawne obrażanie administratora na stronie #FEC może zostać ukarane.

1.11 Wezwanie koordynatora obowiązuje w sytuacjach spornych lub akceptacje wyniku meczu.
2. Drużyna

2.1 Każda drużyna musi składać się z minimum pięciu graczy (maksymalnie 7 – wraz z rezerwowymi).

2.2 Zawodnik będący w drużynie A nie może grać w żadnym innym zespole (drużynie B) w czasie trwania turnieju, dotyczy to także sytuacji gdy drużyna A odpadnie we wcześniejszym etapie zmagań.

    Skład drużyny podczas rozgrywek musi być taki sam jak na stronie.
3. Rozgrywka

3.1 Gracze są zobowiązani traktować swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności, a w wypadku rażącego złamania tej zasady drużyna może zostać usunięta z turnieju.

3.2 Harmonogram rozgrywek wygląda następująco:

RO16 – mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie 28.06 od godziny 18:00

Ćwierćfinały – mecze w systemie BO1 rozgrywane jednocześnie 28.06 od godziny 19:00

Półfinały– mecze w systemie BO1 rozgrywane jednocześnie 28.06 od godziny 20:00

Finał- mecz w systemie BO3 rozgrywany 28.06 od godziny 21:00

3.3 Wszystkie mecze pomiędzy drużynami muszą zostać założone jako gra dowolna na serwerze Europejskim oraz odbywać się 5vs5.

3.4 Ustawienia gry dowolnej:

Tryb poczekalni: Selekcja turniejowa

Ustawienia prywatności gry: Normalne

Pierwszy wybór: Drużyna usytuowana niżej w drabince turniejowej, w przypadku bo3 pierwszy wybór przysługuje naprzemiennie.

3.5 Pierwszeństwo w wyborze mapy ma drużyna usytuowana wyżej w drabince turniejowej.

3.6 W celu wyboru mapy kapitanowie drużyny kontaktują się i wybierają mapę zgodnie z systemem.

3.6 System wyboru mapy.

3.6.1 – BO1

- Drużyna A banuje mapę

- Drużyna B banuje mapę

- Drużyna A wybiera mapę

3.6.2 – BO3

- Drużyna A banuje mapę

- Drużyna B banuje mapę

- Drużyna A wybiera mapę

- Drużyna B wybiera mapę

- Drużyna A wybiera mapę

3.7 Oficjalna pula map:

- Poligon Nuklearny (Braxis Holdout)

- Placówka na Braxis (Warhead Junction)

- Wieże Zagłady (Towers of Doom)

- Piekielne Kapliczki (Infernal Shrines)

- Pole Bitewne Wieczności (Battlefield of Eternity)

- Grobowiec Pajęczej Królowej (Tomb of the Spider Queen)

- Podniebna Świątynia (Sky Temple)

- Smocze Włości (Dragon shire)

- Przeklęta Kotlina (Cursed Hollow)

3.8 Po zakończeniu meczu kapitan zwycięskiej drużyny jest zobowiązany do dostarczenia screena z wynikiem meczu oraz uzupełnienie wyniku meczu.

3.9 Jeżeli wyniknął jakiś spór, ale mimo wszystko mecz się odbył to wynik meczu jest najważniejszy, a spory przedmeczowe się nie liczą.

3.10 Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez administratora terminach.

3.11 Terminy rozgrywek nie podlegają zmianie.

3.12 Termin może zostać przeniesiony przez administrację w momencie problemów technicznych związanych z serwerami.

3.13 Każda drużyna może się spóźnić do 10 minut od wyznaczonej godziny meczu. Drużyna która stawiła się na czas powinna utworzyć lobby o wyznaczonej godzinie i po dziesięciu minutach zrobić print screen z gry dowolnej oraz datą systemową. Następnie za pośrednictwem strony meczu w komentarzu lub za pośrednictwem opcji załącz plik przedstawić koordynatorowi/administracji dowód braku aktywności drużyny przeciwnej.

3.14 Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu gdy brakuje jednego lub więcej zawodników. W takiej sytuacji liczone jest 10 minut spóźnienia na zasadach z pkt. 3.13.

3.15 Każda drużyna ma prawo do 10 minutowej pauzy podczas trwania meczu turniejowego, po upływie czasu gra powinna zostać wznowiona.

3.16 Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn zniszczy bazę przeciwnika.

3.17 Wszelkie próby oszustwa będą wiązały się z dożywotnim zakazem brania udziału w turniejach #FEC.

3.18 W przypadku zapisania się mniej niż 8 drużyn do turnieju zostaje on anulowany.4. Nagrody

4.1 Nagrody w turnieju 5vs5 ThunderBrawl przedstawiają się następująco :

1 miejsce – 5x Karta podarunkowa Blizzard o wartości 20 euro.

4.2 Nagrody będą wysłane najpóźniej w ciągu 45 dni roboczych od daty zakończenia turnieju.

4.2 Wszystkie należności podatkowe leżą po stronie organizatora, którym jest FantasyEXPO Sp.z o.o.


5. Nota prawna


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych.

Wyrażam zgodę̨ na bezterminowe korzystanie przez FantasyExpo sp. z o.o. wizerunku do celów marketingowych, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę̨. Osoba/użytkownik wyraża zgodę̨ na wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych FantasyExpo Sp. z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:

a. Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,
b. Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo Sp. z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja,witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)
c. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.