SEASON #4
Season 4
Dota 2
Aktualny sezon 4

Aegis Cup 5vs5 #4 16.09.2017

Regulamin turnieju

Spis Treści:

1. Informacje ogólne

2. Zawodnicy

3. Mecze

4. Nieuczciwa gra

5. Nagrody

6. Nota prawna


1. Informacje ogólne o turnieju FEC Aegis Cup 5vs5 #4


1.1 Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


1.2. Start turnieju zaplanowany jest na 16 września 2017 roku.


1.3. Dokładne terminy zostaną poprzedzone stosowną informacją na stronie www.fechallenge.com.


1.4. Decyzja dotycząca ilości miejsc w turnieju należy do koordynatora Dota 2 #FEC.


1.5. Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu www.fechallenge.com


1.6. Liczba miejsc w każdym turnieju jest ograniczona.


1.7. System pucharowy wiąże się z rozgrywaniem następujących po sobie rund. Wszystkie rundy poza finałem rozgrywane będą w systemie BO1. Finał będzie rozgrywany w systemie BO3.


1.8. Wszystkie aktualności i aktualizacje będą ogłaszane na oficjalnej stronie organizatora http://fechallenge.com


1.9. Turniej odbędzie się w momencie gdy zapełni się minimum połowa slotów
2. Zawodnicy


2.1 Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania konta na stronie http://fechallenge.com oraz na http://steamcommunity.com/


2.2 Użytkownik przystępujący do rozgrywek musi posiadać oryginalną oraz zaktualizowaną wersję gry.


2.3 Użytkownik może startować tylko na jednym koncie w turnieju.


2.4 Użytkownik jest zobowiązany do grania na nicku wprowadzonym podczas rejestracji lub podobnym, który nie utrudnia identyfikacji.


2.5 Zabrania się używania nazw użytkownika oraz opisów o wulgarnej i obraźliwej treści.


2.6 Osobą odpowiedzialną za kontakt z Koordynatorem oraz komunikacją przez menu meczowe jest Kapitan zespołu (oraz Wicekapitan).
3. Mecze


3.1 Mecze rozgrywane są na aktualnej turniejowej mapie.


3.2 Lobby stawiane jest przez kapitana zespołu który w meczu meczowym widnieje jako gospodarz.


3.3 Mecz kończy się w chwili zniszczenia Ancienta drużyny przeciwnej.


3.4 Mecze rozgrywane są bez obserwatorów (spectator) oraz bez trenerów. Wyjątek stanowią komentatorzy (casterzy), którzy są wpisani na listę komentatorów turnieju oraz administracja turnieju.


3.5 Każdy zespół ma prawo do jednej długiej maksymalnie dziesięcominutowej oraz dwóch krótkich minutowych pauz. Po upływie tego czasu strona przeciwna ma prawo od pauzować grę. Przerwy mogą trwać dłużej o ile strona przeciwna wyrazi na to zgodę.


3.6 Maksymalny czas, w którym gracz może się spóźnić na mecz od godziny rozpoczęcia turnieju to 10 minut. Nieobecność przeciwnika musi być udokumentowane screenshotem umieszczonym w odpowiednim menu meczowym


3.7 Dokumentacja z meczu tj. zrzut ekranu (screen) z końcową tabelą wyników udostępnia gracz, który zwyciężył w danym meczu w odpowiednim menu meczowym


3.8 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności.


3.9 W wypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju.


3.10 Mecze rozpoczynają się wraz z rozpoczęciem danej rundy.


Przykład: Runda Ro16 rozgrywana jest we wtorek w godzinach 18-19:30. Mecz MUSI rozpocząć się równo o godzinie 18:00 (maksymalnie o 18:15 z uwzględnieniem czasu na spóźnienie). Gracze mogą zacząć rundę przed czasem.3.11 Turnieje FEC Aegis Cup #1 są rozgrywane w ciągu jednego dnia. Ro16 18:00-19:00, Ro8 19:00-20:00, półfinały 20:00-21:00, finał od 21:00. Godziny wyrażają orientacyjny czas rozpoczęcia danej fazy turnieju i w zależności od przebiegu turnieju każda z nich, poza godziną rozpoczęcia, może ulec zmianie.


3.12 Całe rozgrywki finałowe będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch ESPORTNOW (https://www.twitch.tv/esportnow).


3.13 Gracze mogą streamować swoje rozgrywki w turnieju na swoich prywatnych kanałach z wyłączeniem spotkań które będą transmitowane na oficjalnym kanale Ligi FEC3.14 Jeżeli w ciągu wyznaczonego czasu na rozegranie spotkania mecz nie zostanie rozegrany z powodu niemożności porozumienia się obu Kapitanów lub braku kontaktu z obu stron mecz zostaje unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Podstawą do przyznania walkowera są komentarze pod spotkaniem. Tylko na ich podstawie Koordynator przyznaje walkowera jednej ze stron, ustala wyniki oraz usuwa obu zawodników z turnieju.


3.15. Wulgarne zachowanie i bezpodstawne obrażanie przeciwników w komentarzach do meczu bądź na serwerze będzie odpowiednio karane.
4. Nieuczciwa gra
4.1. Zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich wpływających na rozgrywkę.


4.2. Oszukiwanie podczas meczu będzie oznaczało usunięcie gracza z turnieju.


4.3. Gracz, który uważa, że przeciwnik oszukiwał podczas rozgrywki ma prawo do zgłoszenia tego faktu maksymalnie w ciągu 30 minut od momentu zakończenia meczu (Komentarze do spotkania na stronie #FEC).


4.4. Gracze, którzy zostali przyłapani na oszustwie otrzymają roczną dyskwalifikację na udział w turnieju.


5. Nagrody


5.1. Nagrody za pierwszy turniej wyglądają następująco:


1 miejsce – 500 pln


5.2. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 60 dni roboczych od daty zakończenia turnieju.


Wszystkie należności podatkowe leżą po stronie organizatora, którym jest FantasyEXPO Sp.z o.o.


6. Nota prawaKażdy gracz biorący udział w turnieju zgadza się na oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych


Wyrażam zgodę na bezterminowe korzystanie przez FantasyExpo Challenge Sp z o.o. wizerunku do celów marketingowy, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę.Osoba/użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych


FantasyExpo Challenge Sp z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:


a. Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,


b. Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo Challegne Sp. Z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja,witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)


c. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Partnera na terytorium Rzeczpospolitej (z zastrzeżeniem sieci Internet).