FEC warmup
Season 4
Counter Strike: GO
Aktualny sezon 4

2v2 AIM KING #1- AIM 13.02.2018

Informacje o turnieju
Regulamin


1. Założenia ogólne
1.1 Zapisy startują dnia 05.02.2018r; a spotkania turniejowe zaczynają się 13.02.2017r.
1.2 Spotkania rozpoczynają się we wtorek,  13.02.2018r. o godzinie 16:00.

1.2.1 Harmonogram rozgrywek wygląda następująco:

RO128 - 64 mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 16:00

RO64 - 32 meczy w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 17:00

RO32 - 16 meczy w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 18:00

RO16 – 8 meczy w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 19:00

Ćwiercfinały – 4 mecze w systemie BO1 rozgrywane po sobie od godziny 21:00 wtorek 13.02 (stream)

Półfinały – 2 mecze w systemie BO1 rozgrywane po sobie od godziny 22:00 

Finał – 1 mecz rozgrywany w systemie BO3 od godziny ok 23:00


1.3 Nazwa turnieju: 2vs2 AIM KING #1 - AIM
1.4 Organizatorem turnieju jest Fantasy Expo Challenge.

1.5 Poprzez udział w rozgrywkach gracze akceptują niniejszy regulamin.

1.6 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie.

1.6.1 Gracze zostaną o tym fakcie poinformowani.

1.7 Ilość miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji koordynatorów gry Counter-Strike: Global Offensive, jak i administratorów rozgrywek.

1.8 Kwestie nieobjęte poniższym regulaminem rozstrzygane są z ręki koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień w grę wchodzi Kodeks Karny.

1.9 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby zarejestrowane na stronie www.fechallenge.com. Wymagane jest także dodanie konta gry.

1.10 Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu www.fechallenge.com

1.11 Mecze odbywają się na serwerach graczy. #FEC umożliwia wypożyczenie serwera w przypadku nie posiadania, ale ich ilość jest mocno ograniczona. W przypadku braku serwera do wypożyczenia nie jest to podstawą do nie rozegrania meczu.

1.12 Mecze odbywają się w ściśle określonych godzinach.

1.13 Bezpodstawne wzywanie admina na stronie #FEC może zostać ukarane 1 TK dla gracza.

1.13.1 gracz, który zbierze 5 TK zostaje wydalony z bieżącego turnieju

1.14 By turniej mógł się odbyć powinno być zapisanych 10 osób.


2.Formuła turnieju
2.1 Rozgrywka dotyczy turnieju w grze Counter-Strike: Global Offensive
2.2 Turniej odbywa się w systemie BO1, w drabince pojedynczej eliminacji od RO64 do półfinałów. Finał rozgrywany jest w systemie BO3

2.3 Zmiana stron następuje automatycznie po 15 rundach
2.4 Mapa kończy się w momencie osiągnięcia przez któregoś z zawodników sumy szesnastu (16) punktów.
2.5 Mapą na której rozgrywany jest turniej to aim_map

(LINK DO CFG)


2.6 W przypadku remisu wymagana jest dogrywka składająca się z trzech rund po każdej ze stron.

2.7 Każda runda trwa 60 sekund.


3.Zasady rozgrywki

3.1. W przypadku, gdy gracz nie podejmuje się wymiany ognia z przeciwnikiem, lecz ciągle ukrywa i czeka aż minie czas - runda taka jest dla niego uznawana za przegraną.

3.1.1 Zabronione jest zabijanie "z respa".

3.2. Każdy gracz zobowiązany do nagrywania dema poprzez komendę “Record xxx”, gdzie xxx to nazwa dema, a następnie przechowywanie go do momentu rozegrania kolejnego spotkania.

3.3 Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwie dema.

3.4 Gracz, który uważa, że przeciwnicy oszukiwali podczas rozgrywki ma prawo do zgłoszenia tego faktu maksymalnie w ciągu 10 minut od momentu zakończenia meczu (Komentarze do spotkania na stronie #FEC). 

3.4.1 W momencie zgłoszenia koordynator przegląda materiały zebrane przez EAC.

3.4.2 Jeśli po zapoznaniu się z materiałami są nadal wątpliwości, koordynator może wystąpić o dostarczenie dema.

3.5 Gracze mogą prosić o dema jedynie w momencie gry na serwerach zewnętrznych

3.5.1 W momencie wystosowania prośby gracz stosuję się do zapisów 7.6, 7.6.1, 7.6.2

3.5.2 Dema z GOTV dostarczone z zewnętrznych serwerów nie będą brane pod uwagę.

3.6 Gracz poproszony o wysłanie dem przez koordynatora ma 10 minut od otrzymania prośby na jego dostarczenie.

3.6.1 Zalecamy kompresję do formatu 7z który zapewnia najmniejszy plik wynikowy

3.6.2 Linki do dema należy umieścić w komentarzach do meczu, w którym gracz przeciwna zgłosił domniemanie oszustwo. Demo musi być wrzucone na serwis www.zippyshare.com, dysk google lub innym umożliwiającym pobieranie bez limitów prędkości.

3.6.3 Decyzja koordynatora po zapoznaniu się z materiałami z EAC lub dostarczonych dem jest ostateczna.

3.7. Gracze lub drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują roczną dyskwalifikację na udział w turniejach organizowanych przez #FEC
3.8. Jeżeli gracz poproszony o dostarczenie dema przez koordynatora w regulaminowym czasie tego nie uczyni zostaje przyznany walkower (w/o) przeciwnikowi. Dotyczy to przypadku, gdy różnica punktów była mniejsza lub równa niż 3 rundy. W przeciwnym wypadku (gdy różnica osiągnęła wyższy pułap) gracz która nie dostarczyła dem w regulaminowym czasie otrzymuje 1 TK za każde brakujące demo i, mimo przejścia dalej, musi dostarczyć dema w czasie nie większym niż regulaminowy czas +10min. Jeśli w demie będą ewidentne dowody oszukiwania - drużyna zostanie cofnięta w tabeli.


3.9. Jeżeli po dostarczeniu dema przez gracza który wygrał, nie odtwarza, nie jest kompletne (zawiera mniej niż ¾ rund) zostaje przyznany w/o dla przeciwnika.

3.10. Spotkania rozgrywane są w terminach podanych nad drzewkiem (tabelą).

3.10.1 Przykład 1. RO128 16:00-17:00 - oznacza że wynik spotkania musi zostać podany do godziny 17:00 po tym czasie spotkanie uważanie jest za nierozegrane.

3.10 Spotkanie może odbyć się, za zgodą obojga graczy, we wcześniejszym terminie, lecz nie może w późniejszym.

3.11. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania, mecz nie zostanie zakończony z powodu dalszej niemożności porozumienia się obu graczy co do godziny lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Jeśli jeden z uczestników chce rozegrać mecz w wyznaczonym czasie, a drugi nie może bądź nie chce tego uczynić, jest to jednoznaczne z walkowerem.

3.12. W przypadku chęci wypożyczenia serwera, fakt ten musi zostać zakomunikowany poprzez odpowiedni komentarz na stronie meczu, jak i wezwanie koordynatora nie później niż 4h przed rozpoczęciem meczu (RO64).

3.13 Posiadamy ograniczoną liczbę serwerów, które mogą zostać wam użyczone na czas trwania spotkań. W przypadku spotkania się z odmową wypożyczenia takowego, gracze zobowiązani zostają do samodzielnego zagospodarowania serwera.

3.14. Każdy z graczy może spóźnić się maksymalnie 5 minut. Po tym czasie następuje dyskwalifikacja nieobecnego.

3.15 Aby zgłosić nieobecność przeciwnika należy wejść na serwer, następnie wpisać w konsoli komendę status, jak zrobić screenshot potwierdzający słuszność zgłoszenia.

3.16 Screenshot powinien zostać umieszczony w komentarzach do meczu za pomocą odpowiedniego przycisku.

3.17. W przypadku zakończenia meczu gracze zobowiązani są do samodzielnego wprowadzenia wyniku (każdy z graczy, nie tylko wygrany) na stronie spotkania.

3.18. W przypadku, gdy STEAM_ID któregoś z graczy nie zgadza się z podanym na oficjalnej stronie #FEC należy zaprzestać rozgrywania meczu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Po rozegraniu spotkania gracz pozbawiona zostaje prawa do wystąpienia o w/o argumentując to nieodpowiednim STEAM_ID

3.19 Na serwerze nie może przebywać żaden obserwator, poza koordynatorem rozgrywek.

3.20 Serwery #FEC posiadają GOTV lecz nie jest ono dostępne dla graczy.

3.21 W przypadku chęci udostępniania rozgrywek z własnego serwera poprzez GOTV należy ustawić opóźnienie minimum 60 sekund , aby uniknąć oskarżeń o oszustwo.

3.22. #FEC zastrzega sobie prawo do wchodzenia na serwer i obserwowania rozgrywek. Wszyscy administratorzy znajdują się w odpowiedniej grupie na platformie Steam.


4.System pucharowy

4.1 W turnieju dostępne są 128 miejsca dla graczy.

4.2 Do następnego etapu przechodzi gracz, który wygrał większą ilość rund.

4 .3 Spotkania finałowe odbywa się w systemie Best-Of-Three.


5. Sprawy organizacyjne

5.1 Komunikacja z administratorami rozgrywek, w tym koordynatorami, specjalnie na potrzeby owego turnieju odbywa się na serwerze TeamSpeak.

5.2 Dane połączeniowe serwera TeamSpeak zostaną podane na chacie turnieju.

5.3. Każdy uczestnik od etapu półfinału ma obowiązek być obecnym na serwerze TeamSpeak na kanale “1v1 AIM KING ”. - Wtedy kiedy poprosi koordynator!

5.4 Zapisy odbywają się poprzez specjalnie zaprojektowany formularz zgłoszeń uprzednio zapowiedziany, jak i przedstawiony na stronie gry Counter-Strike: Global Offensive.

5.5 Nagminne nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować karą wykluczenia z wszelkich rozgrywek organizowanych przez Fantasy Expo Challenge.

6.Media


6.1 Gracze są zobowiązani do nagrywania dem za pomocą odpowiedniej komendy w konsoli gry. Cały zabieg został opisany w rozdziale III. punkcie 3.3.

6.2 Gracze mają obowiązek robienia zrzutów ekranu po każdej zakończonej połowie spotkania
6.3 Przed rozpoczęciem spotkania, jak i każdym dołączeniu zawodników na serwer (po ewentualnym disconnect) należy zrobić zdjęcie komendy “status”

6.4 Wszelkie media muszą zostać dodane na stronie spotkania maksymalnie 5 minut po zakończeniu rozgrywki. (SS, dema jedynie na specjalnie życzenie przeciwnika lub administracji)

6.5 Wszelkie nieprawidłowości w rozgrywce muszą zostać udokumentowane i przedstawione w komentarzach do meczu.

6.6 Turniej rozgrywany jest na CFG #FEC. Dostępny pod TYM adresem:

7 .Zakazy i kary


7.1 Zakazane jest wykorzystywanie programów trzecich, jak i błędów gry, mapy.

7.2 Wykrycie, jak i udowodnienie winy przeciwnikowi skutkuje jego natychmiastowym wykluczeniem z rozgrywek.

7.3 Dowody należy publikować w komentarzach do meczu na stronie www.fechallenge.com

7.4. Chat w grze służy jedynie komunikacji graczy, którzy zobowiązani są do bezwzględnego zachowania kultury osobistej

7.4.1 Wszelkie przejawy agresji, niepożądanego zachowania zostaną odpowiednio ukarane.

7.4.2 Wszelkie ustalenia co do rozgrywki należy uzgadniać w komentarzach do meczu na stronie #FEC, lub na TS z koordynatorem rozgrywek.

7.5. Blokada VAC na którymkolwiek z profili Steam oznacza zakaz udziału w turnieju!

7.6 Brak udostępnienia wymaganych mediów znajduje usprawiedliwienie jedynie wtedy, gdy wynik został potwierdzony przez obu graczy.


8.Nagrody

8.1 Nagrodą będzie 200 zł podzielone na dwie osoby. 100zł/1osoba

8.2 Nagroda będzie wysłana w przeciągu 60 dni


9. Słowniczek

#FEC - Fantasy Expo Challenge

EAC - EasyAntiCheat - system zapewniający uczciwe rozgrywki

Skład zapisany do turnieju - osoby które zostały zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym podczas zapisu do turnieju

TK - TeamKill - nazwa systemu punktów karnych

VAC/VAC-Ban - blokada na konto nakładana przez Valve za oszukiwanie

STEAM ID - unikatowy numer konta steam

DC - disconnect - utrata połączenia z serwerem gry

Serwer zewnętrzny - serwer nie należący do #FEC

SS - screen saver - zrzut ekranu

Demo - plik rejestrowany przez klienta gry CS:GO po wpisaniu odpowiedniej komendy w konsoli

W/O - walkower inaczej poddanie meczu bez rozegrania spotkania

Check-in - potwierdzenie gotowości do rozegrania meczu


10. Nota prawna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych.


Wyrażam zgodę̨ na bezterminowe korzystanie przez FantasyExpo sp. z o.o. wizerunku do celów marketingowy, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę̨. Osoba/użytkownik wyraża zgodę̨ na wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych FantasyExpo sp. z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:


Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,


Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo sp. z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)


Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.


Data turnieju
13.02.2018 16:00
Koniec zapisów
13.02.2018 15:00
Zapisanych drużyn
48/48
Ilość zawodników w drużynie
2
Ilość zawodników rezerwowych
1
Dodatkowe informacje

Check-in.

Zakończony