SEASON #4
Season 4
Counter Strike: GO
Aktualny sezon 4

SPRITE 2v2 DUEL ARENA #9 - AIM 24.06.2017

Regulamin turnieju

Regulamin

1. Założenia ogólne1.1 Zapisy startują dnia 15.06.2017.; a spotkania turniejowe 24.06.2017.


1.2 Spotkania rozpoczynają się w sobotę, 24.06.2017. o godzinie 15:00.


1.2.1 Harmonogram rozgrywek wygląda następująco:

RO64 - 32 mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 15:00

RO32 - 16 meczy w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 16:00

RO16 – 8 meczy w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie od godziny 17:00

Ćwierćfinały – 4 mecze w systemie BO1 rozgrywane po sobie od godziny 18:00 + (planowany stream)

Półfinały – 2 mecze w systemie BO3 rozgrywane po sobie od godziny 19:00

Finał – 1 mecz rozgrywany w systemie BO3 od godziny ok 21:00


1.3 Nazwa turnieju: 2v2 DUEL ARENA #9 -AIM


1.4 Organizatorem turnieju jest Fantasy Expo Challenge.


1.5 Poprzez udział w rozgrywkach gracze akceptują niniejszy regulamin.


1.6 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie.


1.7 Ilość miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji koordynatorów gry Counter-Strike: Global Offensive, jak i administratorów rozgrywek.


1.8 Kwestie nieobjęte poniższym regulaminem rozstrzygane są z ręki koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień w grę wchodzi Kodeks Karny.


1.9 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby zarejestrowane na stronie www.fechallenge.com. Wymagane jest także dodanie konta gry.


1.10 Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu www.fechallenge.com


1.11 Mecze odbywają się na serwerach graczy. #FEC umożliwia wypożyczenie serwera w przypadku nie posiadania, ale ich ilość jest mocno ograniczona. W przypadku braku serwera do wypożyczenia nie jest to podstawą do nie rozegrania meczu.


1.12 Mecze odbywają się w ściśle określonych godzinach.


1.13 Bezpodstawne wzywanie admina na stronie #FEC może zostać ukarane 1 TK dla gracza.


1.13.1 drużyna, która zbierze 5 TK zostaje wydalona z bieżącego turnieju


2.Formuła turnieju


2.1 Rozgrywka dotyczy turnieju w grze Counter-Strike: Global Offensive


2.2 Turniej odbywa się w systemie BO1, w drabince pojedynczej eliminacji od RO64 do półfinałów. Półfinały oraz finał rozgrywane są w systemie BO3


2.3 W turnieju biorą udział drużyny dwuosobowe.


2.4 Zmiana stron następuje automatycznie po 15 rundach


2.5 Mapa kończy się w momencie osiągnięcia przez któregoś z zawodników sumy szesnastu (16) punktów.


2.6 Mapy na których rozgrywane są mecze:aim_glockon

aim_icemap

aim_redline

aim_map

awp_arena

awp_row

aim_usp
2.7 W przypadku remisu wymagana jest dogrywka składająca się z trzech rund po każdej ze stron.


2.8 Każda runda trwa 90 sekund.3.Zasady rozgrywki


3.1 Strona startowa wybierana jest przez drużynę, która wygrała rundę nożową.


3.2. W przypadku, gdy drużyna nie podejmuje się wymiany ognia z przeciwnikiem, lecz ciągle ukrywa i czeka aż minie czas - runda taka jest dla niego uznawana za przegraną.


3.3. Każdy gracz zobowiązany do nagrywania dema poprzez komendę “Record xxx”, gdzie xxx to nazwa dema, a następnie przechowywanie go do momentu rozegrania kolejnego spotkania.


3.4 Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwie dema.


3.3 Każda drużyna ma 5 minut po zakończeniu spotkania na wystosowanie odpowiedniego żądania dla przeciwnika o udostępnienie nagrania. Po tym czasie wszelkie protesty są bezpodstawne.


3.4 Prośba o demo musi składać się z numeru rundy i dokładnego opisu problematycznej sytuacji


3.5. Spotkania rozgrywane są w terminach podanych nad drzewkiem (tabelą).


3.5.1 Przykład 1. RO64 16:00-17:00 - oznacza że wynik spotkania musi zostać podany do godziny 17:00 po tym czasie spotkanie uważanie jest za nierozegrane.


3.6 Spotkanie może odbyć się, za zgodą obydwu drużyn, we wcześniejszym terminie, lecz nie może w późniejszym.


3.7. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania, mecz nie zostanie zakończony z powodu dalszej niemożności porozumienia się obu drużyn co do godziny lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Jeśli jeden z uczestników chce rozegrać mecz w wyznaczonym czasie, a drugi nie może bądź nie chce tego uczynić, jest to jednoznaczne z walkowerem.


3.8. W przypadku chęci wypożyczenia serwera, fakt ten musi zostać zakomunikowany poprzez odpowiedni komentarz na stronie meczu, jak i wezwanie koordynatora nie później niż 12h przed rozpoczęciem meczu (RO64).


3.9 Posiadamy ograniczoną liczbę serwerów, które mogą zostać wam użyczone na czas trwania spotkań. W przypadku spotkania się z odmową wypożyczenia takowego, drużyny zobowiązane zostają do samodzielnego zagospodarowania serwera.


3.10. Każda z drużyn może spóźnić się maksymalnie 5 minut. Po tym czasie następuje dyskwalifikacja nieobecnego.


3.11 Aby zgłosić nieobecność przeciwnika należy wejść na serwer, następnie wpisać w konsoli komendę status, jak zrobić screenshot potwierdzający słuszność zgłoszenia.


3.12 Screenshot powinien zostać umieszczony w komentarzach do meczu za pomocą odpowiedniego przycisku.


3.13. W przypadku zakończenia meczu drużyny zobowiązane są do samodzielnego wprowadzenia wyniku (każda z drużyn, nie tylko wygrany) na stronie spotkania.


3.14. W przypadku, gdy STEAM_ID któregoś z graczy nie zgadza się z podanym na oficjalnej stronie #FEC należy zaprzestać rozgrywania meczu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Po rozegraniu spotkania gracz pozbawiona zostaje prawa do wystąpienia o w/o argumentując to nieodpowiednim STEAM_ID


3.15 Na serwerze nie może przebywać żaden obserwator, poza koordynatorem rozgrywek.


3.16 Serwery #FEC posiadają GOTV lecz nie jest ono dostępne dla graczy.


3.17 W przypadku chęci udostępniania rozgrywek z własnego serwera poprzez GOTV należy ustawić opóźnienie minimum 60 sekund , aby uniknąć oskarżeń o oszustwo.


14. #FEC zastrzega sobie prawo do wchodzenia na serwer i obserwowania rozgrywek. Wszyscy administratorzy znajdują się w odpowiedniej grupie na platformie Steam.


4.System pucharowy


4.1 W turnieju dostępne są 64 miejsca dla drużyn.


4.2 Do następnego etapu przechodzi drużyna, która wygrał większą ilość rund.


4 .3 Spotkania finałowe odbywa się w systemie Best-Of-Three.


5. Sprawy organizacyjne


5.1 Komunikacja z administratorami rozgrywek, w tym koordynatorami odbywa się na portalu www.fechallenge.com.5.2 Zapisy odbywają się poprzez specjalnie zaprojektowany formularz zgłoszeń uprzednio zapowiedziany, jak i przedstawiony na stronie gry Counter-Strike: Global Offensive.


5.3 Nagminne nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować karą wykluczenia z wszelkich rozgrywek organizowanych przez Fantasy Expo Challenge.


6.Media


6.1 Gracze są zobowiązani do nagrywania dem za pomocą odpowiedniej komendy w konsoli gry. Cały zabieg został opisany w rozdziale III. punkcie 3.3.


6.2 Gracze mają obowiązek robienia zrzutów ekranu po każdej zakończonej połowie spotkania


6.3 Przed rozpoczęciem spotkania, jak i każdym dołączeniu zawodników na serwer (po ewentualnym disconnect) należy zrobić zdjęcie komendy “status”


6.4 Wszelkie media muszą zostać dodane na stronie spotkania maksymalnie 5 minut po zakończeniu rozgrywki. (SS, dema jedynie na specjalnie życzenie przeciwnika lub administracji)


6.5 Wszelkie nieprawidłowości w rozgrywce muszą zostać udokumentowane i przedstawione w komentarzach do meczu.


6.6 Turniej rozgrywany jest na CFG #FEC. Dostępny pod TYM adresem:


LINK7. Zakazy i kary


7.1 Zakazane jest wykorzystywanie programów trzecich, jak i błędów gry, mapy.


7.2 Wykrycie, jak i udowodnienie winy przeciwnikowi skutkuje jego natychmiastowym wykluczeniem z rozgrywek.


7.3 Dowody należy publikować w komentarzach do meczu na stronie www.fechallenge.com


7.4. Chat w grze służy jedynie komunikacji graczy, którzy zobowiązani są do bezwzględnego zachowania kultury osobistej


7.4.1 Wszelkie przejawy agresji, niepożądanego zachowania zostaną odpowiednio ukarane.


7.4.2 Wszelkie ustalenia co do rozgrywki należy uzgadniać w komentarzach do meczu na stronie #FEC, lub na TS z koordynatorem rozgrywek.


7.5. Blokada VAC na którymkolwiek z profili Steam oznacza zakaz udziału w turnieju.


7.6 Brak udostępnienia wymaganych mediów znajduje usprawiedliwienie jedynie wtedy, gdy wynik został potwierdzony przez obu graczy.


8.Nagrody


8.1 Nagrodą za zwycięstwo w turnieju jest do wyboru:

- 2x StatTrak™ M4A1-S | Guardian(MW)


- 2x StatTrak™ M4A4 | 龍王 (Dragon King)

8.2 Nagroda zostanie przekazana w ciągu 30 dni przez koordynatora.


9. Słowniczek#FEC - Fantasy Expo Challenge


EAC - EasyAntiCheat - system zapewniający uczciwe rozgrywki


Skład zapisany do turnieju - osoby które zostały zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym podczas zapisu do turnieju


TK - TeamKill - nazwa systemu punktów karnych


VAC/VAC-Ban - blokada na konto nakładana przez Valve za oszukiwanie


STEAM ID - unikatowy numer konta steam


DC - disconnect - utrata połączenia z serwerem gry


Serwer zewnętrzny - serwer nie należący do #FEC


SS - screen saver - zrzut ekranu


Demo - plik rejestrowany przez klienta gry CS:GO po wpisaniu odpowiedniej komendy w konsoli


W/O - walkower inaczej poddanie meczu bez rozegrania spotkania


Check-in - potwierdzenie gotowości do rozegrania meczu


10. Nota prawna


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych.

Wyrażam zgodę̨ na bezterminowe korzystanie przez FantasyExpo sp. z o.o. wizerunku do celów marketingowy, reklamowych, udostępnionych na portalu www.fechallenge.pl przez osoby czyt. Użytkowników lub utrwalonego przez w/Wym. Spółkę̨. Osoba/użytkownik wyraża zgodę̨ na wykorzystanie przez administrację swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych FantasyExpo sp. z o.o. na wszelkich istniejących w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:

Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej www.fechallenge.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/fechallenge,

Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych FantasyExpo sp. z o.o. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Użytkownika przez Partnera jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych.